ทำไมถึงต้องมีการรวมตัว
กันเป็นสมาคมผู้ดูแล
ผู้ป่วยสมองเสื่อม
แห่งประเทศไทย

      โรคสมองเสื่อมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกวัยแต่จะเกิดได้มากขึ้นในคนที่มีอายุมากขึ้น มีการประมาณกันว่าคนที่อายุตั้งแต่
65 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมถึง 7.4 ล้านคน จากทั้งหมด 143 ล้านคน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว (ข้อมูลปี ค.ศ. 1990)
และในจำนวนนี้อย่างน้อยที่สุด 3.7 ล้านคนน่าจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ถึงแม้ว่าโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมอื่นๆนั้น
มักจะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามโรคเหล่านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในบุคคลที่มีอายุราว 40 ปี หรืออ่อนกว่า อาการที่เด่นชัด
ที่สุดในระยะแรกคือความจำเสื่อมหรือบกพร่อง อย่างไรก็ตามอาการนี้อาจเกิดขึ้นจากโรคต่างๆหลายๆโรคที่สามารถรักษาหรือแก้ไขได้

       ดังนั้นการเข้ารับการตรวจร่างกายจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและเมื่อเวลาผ่านไปอาการก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นตามความรุนแรงของสมองที่เสื่อม
ลงจนในที่สุดบุคคลผู้นั้นต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากโรคนี้รักษาให้หายขาดยังไม่ได้ ดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุด
ก็คือการให้ความช่วยเหลือ ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดการกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น กับครอบครัว ผู้ดูแล และตัวผู้ป่วยเอง
เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้สามารถจัดการกับโรคนี้ได้ดีขึ้นการดูแลใครสักคนที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมนั้น เป็นงานที่หนักทั้ง ร่างกาย
และจิตใจ

       ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาระอันนี้ เราอยากให้คุณได้รับทราบไว้ว่าคุณไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

                   

                     พวกเรายินดีช่วยเหลือคุณ


 สารบัญเว็บไซต์ : หน้าแรก | กิจกรรม | สนทนา | บทความ | สายด่วน | สื่อออนไลน์ | ติดต่อ | เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2007-2015 azthai.org All rights reserved.
114 ปิ่นนคร 4 ถ. บรมราชชนนี ตลิ่งชันกรุงเทพ 10170
โทร 08-6990-4207 / Fax 0-2201-2588
ตู้ปณ 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม. 10200

ปรับปรุง 1 มกราคม 2553
Design Website by Thawatchai Kansrirat, Faculty Of Medicine Ramathibodi
Hospital, Mahidol University 
ขอขอบคุณ อ.ตรี แห่ง โรงเรียนไอ-ดีไซต์