กำหนดการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
เรื่อง “อยู่อย่างไรให้สุขใจ เพิ่มความเข้าใจแก่ผู้ป่วยสมองเสื่อม-2”
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

7-8 พฤศจิกายน 2552

<emtry>  
 


 
 
- กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด แนะนำกำหนดการอบรม


อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
 
- ทบทวนความรู้เรื่องสมองเสื่อมและปัญหาพฤติกรรม/จิตเวชที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสมองเสื่อม
อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
 


ยากับผู้ป่วยสมองเสื่อม
- ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม
- ยาที่ต้องระวังหรือไม่ควรใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อม
- เมื่อผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่ยอมกินยา
- ปฏิกริยาระหว่างยา
- ยาอะไรที่เคี้ยวหรือบดได้บ้าง
- ถาม-ตอบ


ทีมเภสัชกร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
-
การเตรียมข้อมูลเพื่อติดตามรักษา

อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

  -
-
กิจวัตรประจำวันเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างมีสุขอ.นัดดา รีชีวะ

 
- ปัญหาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสมองเสื่อม

- อาหารกับผู้ป่วยสมองเสื่อม


รศ.นพ.จักรกฤษ สุขยิ่ง และ อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

  - การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม
ผศ.ดร.เบญจมาศ กุฏอินทร์
 

ปล. คูณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่แสดงต้องใช้คุณภาพระดับต่ำมาก เนื่องจากพื้นที่เว็บไซต์ www.azthai.org ใกล้เต็ม


หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไมีมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
สามารถ โหลดไฟล์อ่านได้ที่

<emtry><emtry>
 สารบัญเว็บไซต์ : หน้าแรก | กิจกรรม | สนทนา | บทความ | สายด่วน | สื่อออนไลน์ | ติดต่อ | เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2007-2011 azthai.org All rights reserved.   Contact Webmaster: Nutnapin Ruttano
114 ปิ่นนคร 4 ถ. บรมราชชนนี ตลิ่งชันกรุงเทพ 10170
โทร 08-6990-4207 / Fax 0-2201-2588
ตู้ปณ 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม. 10200

ปรับปรุง 1 มกราคม 2553

Design and Produce all Website by Thawatchai Kansrirat Audio visual Education Ramathibodi
Hospital 
ขอขอบคุณ อ.ตรี แห่ง โรงเรียนไอ-ดีไซต์