กำหนดการอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

เรื่อง “อยู่อย่างไรให้สุขใจ เพิ่มความเข้าใจแก่ผู้ป่วยสมองเสื่อม”
อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

 
 
- ความสำคัญของภาวะสมองเสื่อม ความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อม        กลุ่มอาการ สาเหตุ การวินิจฉัย     
และระยะต่าง ๆ ของสมองเสื่อม


อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
 
- เข้าใจสมองและพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อม
  
อ.นพ.วรพงษ์ เธียรอุกฤษฏ์
 
- กิจกรรมทางร่างกาย การออกกำลัง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสมองเสื่อม 

อ.ศิริกุล การุณเจริญพานิชย์
   

 

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

 
  - การดูแลตนเองเมื่อเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม   

อ.สมทรง จุไรทัศนีย์

  - เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ป่วยสมองเสื่อมแบบใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

  - การจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อม   

อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
     
     
 

ปล. คูณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่แสดงต้องใช้คุณภาพระดับต่ำมาก เนื่องจากพื้นที่เว็บไซต์ www.azthai.org ใกล้เต็มหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไมีมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF
สามารถ โหลดไฟล์อ่านได้ที่

<emtry><emtry>
 สารบัญเว็บไซต์ : หน้าแรก | กิจกรรม | สนทนา | บทความ | สายด่วน | สื่อออนไลน์ | ติดต่อ | เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2007-2010 azthai.org All rights reserved.   Contact Webmaster: Nutnapin Ruttano
114 ปิ่นนคร 4 ถ. บรมราชชนนี ตลิ่งชันกรุงเทพ 10170
โทร 08-6990-4207 / Fax 0-2201-2588
ตู้ปณ 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม. 10200

ปรับปรุง 1 มกราคม 2553

Design and Produce all Website by Thawatchai Kansrirat Audio visual Eduaction Ramathibodi
Hospital 
ขอขอบคุณ อ.ตรี แห่ง โรงเรียนไอ-ดีไซต์