บทความเกี่ยวกับสมองเสื่อม
จะทราบได้อย่างไรว่าขี้ลืม (ธรรมดา ๆ)
หรือโรคสมองเสื่อม????

โดย พ.ญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี.....

เมื่อผู้ป่วยหรือญาติรู้สึกว่ามีความจำผิดปกติหรือมีพฤติกรรมผิดปกติก็อาจจะนำผู้ป่วยมาปรึกษาแพทย์ แพทย์จะต้องดำเนินการดังนี้

1. ซักประวัติ
ประวัติอาการของผู้ป่วยจะช่วยให้แพทย์สามารถทราบได้ว่าผู้ป่วยนั้นเป็นสมองเสื่อมจริงหรือไม่และถ้าใช่น่าจะเป็นสมองเสื่อมจากสาเหตุ
อะไร แพทย์จะซักเกี่ยวกับ

-ระยะเวลาที่มีอาการช้าเร็ว
-ลักษณะการเดิน
-อาการร่วมอื่น ๆ เช่น มีไข้ เป็นลม หอบ เป็นต้น
- ลักษณะการดำเนินชีวิต
-ประวัติการดำเนินชีวิต
-ประวัติการบาดเจ็บทางสมอง
-ลักษณะอาหารการกิน การใช้ยา
-โรคประจำตัวต่าง ๆ โรคที่เป็นพันธุกรรมตกทอดมาในครอบครัว อัมพาต อัมพฤกษ์

2. ตรวจร่างกาย
แพทย์จะตรวจดูถึงความผิดปกติที่อยู่ในระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และจะต้องตรวจระบบของสมองด้วย

3. การทดสอบสมรรถภาพของสมอง แพทย์จะให้ผู้ป่วยตอบคำถามหลายๆอย่างเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่ผู้ป่วยบ่นว่าลืมนั้นเป็นอาการที่พบได้
ในคนทั่วๆไปหรือมีลักษณะแนวโน้มว่าจะเป็นสมองเสื่อมผู้ป่วยจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา สถานที่ที่อยู่สิ่งแวดล้อมต่างๆอาจจะให้มี
การจำของบางอย่างแล้วถามซ้ำทีหลัง อาจจะให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมบางอย่างให้ผู้ทดสอบดู เช่นให้วาดรูปให้เขียนนาฬิกาหรือให้บวกเลขลบเลข
เป็นต้น เพื่อดูว่าสมองยังทำงานได้ตามปกติหรือไม่

4. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด) และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง เนื่องจากสาเหตุสมองเสื่อมเป็นได้จากหลายประการ
อาจจะเกิดจากความผิดปกติแปรปรวนของระบบเมตาโบลิกของร่างกายเราจึงต้องเจาะเลือดเพื่อดูว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นหรือไม่
และการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อที่จะดูว่าผู้ป่วยมีเนื้องอกหรือความผิดปกติอื่นๆอยู่หรือไม่หรือมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยเคยมี
ปัญหาหลอดเลือดในสมองตีบหรืออุดตันมาก่อนจึงทำให้เกิดเนื้อสมองเป็นหย่อมๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มาประกอบรวม
กันแล้วแพทย์ก็สามารถจะให้คำตอบได้เป็นแนวทางว่าผู้ป่วยเป็นสมองเสื่อมหรือไม่ ถ้าเป็นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร
 สารบัญเว็บไซต์ : หน้าแรก I กิจกรรม I สนทนา I บทความ  I สายด่วน  I กระดานข่าว I ติดต่อ I เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2007. All rights reserved.   Contact Webmaster: Nutnapin Ruttano
114 ปิ่นนคร 4 ถ. บรมราชชนนี ตลิ่งชันกรุงเทพ 10170
โทร 02-880-8542 และ 086-990-4207 มือถือ 086-9904207 / Fax 02-880-7244
ตู้ปณ 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม. 10200

ปรับปรุง 24 เม.ย. 2550

 Design and Produce all Website by Thawatchai Kansrirat Audio visual Ramathibodi
Hospital 
ขอขอบคุณ อ.ตรี แห่ง โรงเรียนไอ-ดีไซต์