เกี่ยวกับสมาคมฯ
   ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฏาคม 2541 จากการรวมตัวกันของบรรดาญาติผู้ป่วยด้วยโรคนี้ และผู้ที่พร้อมจะให้ความสนับสนุน โดยมีปณิธาน
ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีขึ้น การทำงานของชมรมนี้เป็นรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงและ มีความเข้าใจในโรคอัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมอื่นๆเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543
จึงได้จัดตั้งเป็นสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม(The Alzheimer's Disease and Related Disorders Association ) ARDA>)

กิจกรรมต่างๆที่ทางสมาคมได้เตรียมการไว้

 การทำงานในช่วงแรกนี้ เป็นการเตรียมการ / กิจกรรมต่างๆ ที่คาดว่า จะสามารถรองรับวัตถุประสงค์ของสมาคมได้

 
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์: ให้คำแนะนำในเรื่องสถานที่บำบัดความเข้าใจในเรื่องโรค และความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

 
การให้ความรู้ความเข้าใจ : เอกสาร VDO เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อม การบรรยายทางวิชาการ โดยผู้มีประสบการณ์และความรู้
    การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย


 การดูแลผู้ป่วย : จัดเตรียมสถานที่ที่สามารถดูแลผู้ป่วยในช่วงกลางวันกลุ่มสัมพันธ์สำหรับญาติหรือผู้ดูแลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
    ในการดูแลผู้ป่วยและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วย


 
จดหมายข่าวจากสมาคม : ให้สมาชิกได้รับทราบ ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆที่พร้อมจะเปิดให้กับผู้ที่สนใจ


 สารบัญเว็บไซต์ : หน้าแรก | กิจกรรม | สนทนา | บทความ | สายด่วน | สื่อออนไลน์ | ติดต่อ | เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2007-2015 azthai.org All rights reserved.
114 ปิ่นนคร 4 ถ. บรมราชชนนี ตลิ่งชันกรุงเทพ 10170
โทร 08-6990-4207 / Fax 0-2201-2588
ตู้ปณ 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม. 10200

ปรับปรุง 1 มกราคม 2553
Design Website by Thawatchai Kansrirat, Faculty Of Medicine Ramathibodi
Hospital, Mahidol University 
ขอขอบคุณ อ.ตรี แห่ง โรงเรียนไอ-ดีไซต์