ข่าวสารสมาคม
17 ก.ย. 2560
สรุปกิจกรรมอัลไซเมอร์โลก สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ประจำปี 2560
17 ก.ย. 2560
วัน อาทิตย์ที่ 17กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00น. บริเวณ ชั้น1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...
30 ส.ค. 2560
กันยายน.. เดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
30 ส.ค. 2560
งานอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ระยะต้นถึงกลาง