กลับหน้ารวม
สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 44 : รวมพลัง ร่วมใจ ต้านภัยสมองเสื่อม
25 มี.ค. 2561
9.00-12.00 น.
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

___________________________________________________________

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี)  สำรองที่นั่งได้ที่

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com

 

3. คุณพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

โทร 092-830-7977

Email: azthai2013@gmail.com