กลับหน้ารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2560 "การดูแลเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วย สมองเสื่อม"
24 ธ.ค. 2560
9.00-12.00 น.
ห้องบรรยาย 910 ABC, 907 ชั้น 9 อาคารเรียนรวมปฏิบัติการทางการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

9.00-10.00 น.     บรรยาย เรื่อง "การดูแลเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ป่วย สมองเสื่อม" โดย คุณ วนะพร ทองโฉม นัก                                วิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.00-10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.45 น.   การฝึกภาคปฏิบิติ โดยทีมงานฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเท่านั้น 

 

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/Db21saa4VzR0xmFB2  ค่ามัดจำการจอง 100 บาท (คืนเมื่อลงทะเบียนเข้าอบรม) โดยโอนมาที่ เลขที่บัญชี 026-4-61432-4 ชื่อ น.ส.สมทรง จุไรทัศนีย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วให้เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟ็กใบโอนเงินมาที่ 02-201-2588 หรือ ส่งอีเมล์มาที่ azthai2013@gmail.com

และวันที่มาเข้าอบรมให้ถือหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมายืนยันในการรับเงินคืนด้วยค่ะ

 

 

สอบถามเพิ่มเติม 

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. คุณพิชยนันท์ วัฒนวิทูกูร

โทร. 092-830-7977

Email: peachy.wattana@gmail.com