กลับหน้ารวม
อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครั้งที่ 2 (Advance Course)
28 ต.ค. 2560
8.00-16.00
ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

ร่วมกับ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

 

ผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครั้งที่ 2 (Advance Course)

 

วันที่ 28-29 ตุลาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น.

 

ณ ห้องบรรยาย 708 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่นี่

 

กิจกรรมนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ครอบครัวละ 2ท่าน เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

สนใจลงทะเบียนได้ที่ 📜


https://goo.gl/forms/qJw9P3sEtDZ10Q0h2

 

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ีนี่

 

เพื่อความถูกต้องและพอเพียงในการจัดอาหารและของว่างให้กับผู้เข้าอบรม ทางสมาคมขออนุญาตเก็บค่ามัดจำการจองเข้าอบรม วันละ100 บาท (มา ทั้ง2วัน 200) และจะคืนให้เมื่อท่านมาลงทะเบียนเข้าอบรม

 

โดยโอนค่ามัดจำมาที่ เลขบัญชี ออมทรัพย์ 026-461432-4 ชื่อบัญชี น.ส.สมทรง จุไรทัศนีย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

 

รบกวนส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ azthai2013@gmail.com (หรือแนบไปพร้อมใบสมัคร)พร้อมรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

(สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างาน ขอสงวนสิทธ์ในเรื่องของอาหารให้ผู้ที่จองเข้ามาเท่านั้นค่ะ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลข 086-990-4207 หรือ 092-830-7977

Email: azthai2013@gmail.com