ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

27

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

กิจกรรมชะลอสมองเสื่อม

ดูรายละเอียด

19

เสาร์

อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครั้งที่ 1/2561

สำหรับการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มมีอาการจนถึงระยะกลาง

ดูรายละเอียด