ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

25

อาทิตย์

สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 44 : รวมพลัง ร่วมใจ ต้านภัย...

สมองเสื่อม..ภัยเงียบที่ใกล้ตัว ที่สร้างหายนะมากกว่าที่เราคิด แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะหลีกเลียงภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไรมาติดตามได้ในงาน..

ดูรายละเอียด

11

อาทิตย์

โบวลิ่งการกุศลประจำปี 2561

มาแล้วจ้า งานบุญ พร้อมความสนุกปีนี้ โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมของเรา

ดูรายละเอียด

เมษายน

22

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ที่พบบ่อยในผู้มีภาวะสมองเสื่อมและการจัดการ

ดูรายละเอียด