ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

ตุลาคม

28

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

สื่อสารอย่างไรกับผู้มีภาวะสมองเสื่อม

ดูรายละเอียด

13

เสาร์

อบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครั้งที่ 2/2561

สำหรับผู้ดูแลป่วยระยะกลางถึงระยะท้าย

ดูรายละเอียด
ปฎิทินกิจกรรมผู้สนับสนุนอื่นๆ