ปฎิทินกิจกรรมสมาคม

28

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

วิวัฒนาการการรักษาพยาบาลผู้มีภาวะสมองเสื่อม

ดูรายละเอียด

กุมภาพันธ์

25

อาทิตย์

กลุ่มสนับสนุนผู้ดูแล

แบ่งปันประสบการณ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ ในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม

ดูรายละเอียด