สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม


      ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฏาคม 2541 จากการรวมตัวกัน
ของบรรดาญาติผู้ป่วยด้วยโรคนี้ และผู้ที่พร้อมจะให้ความสนับ
สนุน โดยมีปณิธานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือและปรับปรุง คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้ดีขึ้น การทำงานของชมรมนี้
เป็นรูปแบบที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีจุดประสงค์เพื่อให้ชุมชน
ได้ตระหนักถึงและ มีความเข้าใจในโรคอัลไซเมอร์และโรคสมอง
เสื่อมอื่นๆ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จึงได้จัดตั้งเป็น
สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม  อ่านต่อ ...

บทความเกี่ยวกับโรค
สมองเสื่อม อ่านต่อ ...


 ผู้ดูแลชาวอัลไซเมอร์
 เข้ามาคุยกันนะคะ
 

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะต้น ถึงกลาง (Basic course) วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลด กำหนดการ และ ใบสมัคร ได้ ที่นี่

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเท่านั้น)

  ตารางกิจกรรมสาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ประจาปี 2560


 
กิจกรรมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ประจำปี 2559
เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อมเพื่อพิมพ์โปสเตอร์
 แบบทดสอบภาวะสมองเสื่อมด้วยตนเอง
 
ใบสมัครรับจดหมายข่าวสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 
ใบสมัครสมาชิก สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

       

ทำไมถึงต้องมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมอง
      เสื่อม แห่งประเทศไทยเราอยากให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่ได้
      ถูกปล่อยให้อยู่  อย่างโดดเดี่ยว
เรายินดีช่วยเหลือคุณ....
       

สมองเสื่อมคืออะไร สมองเสื่อมกับสมองฝ่อ เหมือนกันหรือไม่
     อ่านต่อ...
       สาระน่ารู้ ความชุกของโรคสมองเสื่อม อ่านต่อ...
       


วิธีการรักษาโรคสมองเสื่อม อ่านต่อ...
       จะทราบได้อย่างไรว่าขี้ลืม (ธรรมดา ๆ) หรือโรคสมองเสื่อม??
     อ่านต่อ...
 สารบัญเว็บไซต์ : หน้าแรก | กิจกรรม | สนทนา | บทความ | สายด่วน | สื่อออนไลน์ | ติดต่อ | เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2007-2015 azthai.org All rights reserved.
114 ปิ่นนคร 4 ถ. บรมราชชนนี ตลิ่งชันกรุงเทพ 10170
โทร 08-6990-4207 / Fax 0-2201-2588
ตู้ปณ 224 ปณจ ราชดำเนิน เขตพระนคร กทม. 10200

ปรับปรุง 1 มกราคม 2553
Design Website by Thawatchai Kansrirat, Faculty Of Medicine Ramathibodi
Hospital, Mahidol University 
ขอขอบคุณ อ.ตรี แห่ง โรงเรียนไอ-ดีไซต์